Časté dotazy

Odpovědi na nejčastější dotazy, se kterými se na nás obracíte

Investování s námi není nijak omezené. Z právního hlediska může investovat každý. Lidé, kteří s námi investují, jsou zpravidla ti, kteří nehledají bláznivé výnosy za cenu obrovského rizika. Investují k nám konzervativní investoři, kteří hledají bezpečí v nemovitostech za přiměřený výnos. Typicky se jedná o lidi, kteří nechtějí nebo nemohou své investice řešit formou vlastních aktivit, protože jim to neumožňuje čas nebo neznalost prostředí. Díky tomu, že se na trhu s nemovitostmi pohybujeme již mnoho let, jsme schopni prostředky investorů investovat takovým způsobem, že výnos pokryje odměnu pro investora i pro náš tým. Přitom investor má výnos v takové výši, jako kdyby si investoval sám. Například výnos z bytu v praze je kolem 3% ročně + jeho hodnota roste o 5%. To se shoduje s výnosem, který generujeme našim investorům a přitom se nemusí o nic starat, nemají žádné riziko, že by hodnota investice mohla klesnout, protože to na sebe přebíráme my a platíme pevný výnos. Investor který investuje s námi tak může za deset let zdvojnásobit svůj majetek a přitom se celou dobu nemusí o nic starat, jen v klidu sledovat naše čtvrtletní reporty o stavech investic a narůstající hodnotu své investice.
 

Celý investiční proces se snažíme dělat maximálně jednoduchý a hladký. Vašemu rozhodnutí s námi investovat může předcházet osobní schůzka, emailová komunikace nebo telefonní hovor. Jakmile se rozhodnete investovat, připraví naši právníci smluvní dokumentaci pro daný typ investice. Pak již následuje podpis a převod finančních prostředků. V průběhu investice zasíláme všem investorům čtvrtletní reporty o stavu investic, nových projektech, uzavřených projektech a tak dále. Jsme s našimi investory aktivně v kontaktu a chceme, aby vždy věděli, co se s jejich prostředky děje. Je pro nás důležité, aby investoři měli z investice s námi dobrý pocit a vždy si byli jistí, že s jejich prostředky je nakládáno bezpečně.

Minimální výše investice je 100 tisíc korun s tím, že podle výše investice je možné zvolit její typ. Pro nejmenší investice jsou k dispozici dluhopisy s pevnou dobou investice a daným úrokem. Pro střední typ investice jsou k dispozici investiční směnky, u kterých se doba investice a úrok liší dle parametrů investice a je zde možné dosáhnout vyššího zhodnocení. Největší investoři se mohou přímo podílet na vlastnictví projektu a jejich profit pak může být nejvyšší ze tří možných variant, ale také nesou vyšší rizika a sami si musí vyhodnotit potenciál projektu, samozřejmě s naší pomocí.

Jsme si vědomi, že nejmenší investoři by měli nejvíce dbát na to, aby jejich investice byla bezpečná. Jsou to právě oni, pro které je důležité aby za žádných okolností o své investice nepřišli. Proto není vhodné aby nejmenší investoři nesli jakákoliv rizika a jejich typ investice je nejbezpečnější. Střední typ investorů má výhodu v tom, že s menší administrativní zátěží máme možnost přijmout vyšší investiční částku a proto je možné nabídnout vyšší úrok. Z hlediska rizika jsou na tom stejně jako menší investoři. Největší investoři mohou zpravidla akceptovat, že jejich investice se případně protáhne na delší období nebo že výnos bude nižší či vyšší, dle toho jak se investice podaří. Proto je možné aby investovali formou přímého podílu na projektu.

S investicí k nám nejsou spojené žádné poplatky, žádný „vstupní poplatek“ nebo „poplatek za správu“.

Měli byste však pamatovat, že fyzické osoby by měly odvést podle § 10 zákona o dani z příjmu daň z příjmu a právnické osoby podle § 7 zákona o dani z příjmu daň z příjmu.

Svěřené peníze investujeme výhradně do nemovitostí a ty jsou velice bezpečnou investicí. Nejedná se tedy o rizikový typ investice jako akciový trh nebo dokonce nepředvídatelné kryptoměny, což jsou investice, které se mohou prakticky ze dne na den propadnout o desítky procent. Nemovitosti jsme si vybrali právě z důvodu jejich stability – máme rádi klidné spaní.

Každou nemovitost podrobujeme před nákupem pečlivému rozboru a analýze všech variant a rizik. Před našima očima projdou tisíce inzerátů, podrobněji jich zkoumáme stovky a zcela detailně včetně osobní prohlídky prověříme desítky nemovitostí, než jednu jedinou koupíme. Prověřujeme lokalitu, právní rizika, odhadujeme náklady na rekonstrukci včetně zcela negativních variant a rezervy na navýšení nákladů a vyhodnocujeme riziko prodloužení doby investice z důvodu průtahu ze strany úřadů (to se týká zejména územních řízení).

Investujeme pouze v případě, že investice vydělá na výnos investorů i v případě zcela negativního vývoje.

Další bezpečnostní pojistkou je rozložení prostředků do více projektů různých typů. Investujeme do pozemků, bytů, domů, chat a nebytových prostor. Naše investice se neliší jen typem nemovitosti, ale také geograficky (Praha, Ostrava, Středočeský kraj).

Do všech projektů investujeme minimálně 30% vlastních prostředků. To nám zaručuje, že máme ke všem investicím vztah jako ke svým vlastním.

Nedokážeme si představit, jak bychom mohli zkrachovat, když všechny nemovitosti kupujeme za takové ceny, že jsme je schopni prodat obratem se ziskem. Rekonstrukcí nebo územním řízením přitom jejich cena dále vzroste a opakovaným investováním náš investiční kapitál roste nikoliv lineárně, ale exponenciálně. Máme dostatek vlastních prostředků, nejsme závislí na prostředcích od investorů. Proto je pro nás krach naší společnosti reálně nepředstavitelný.

Je samozřejmě možné, že dojde k negativnímu vývoji cen nemovitostí. Dejme tomu, že ceny nemovitostí klesnou o 30%. Naše analýzy i s tak negativní variantou počítají. I takový extrémní pokles bychom přečkali, i když samozřejmě naše zisky by byly minimální. Snad jedině pokud by ceny nemovitostí plošně klesly například o 80%, pak bychom opravdu měli existenční problémy. V takovém případě by ovšem měla problémy naprosto každá firma i občan v ČR, protože takový pokles by znamenal, že kleslo množství peněz v oběhu na kritickou úroveń a ekonomika prakticky stojí. Je nereálné, že něco takového by se mohlo stát. Pokud by snad k takové situaci přesto došlo, svolali bychom investory a společně zvažovali jak se zachovat, aby došlo k maximální ochraně jejich a našeho kapitálu (protože jak uvádíme výše, sami investujeme také ve výši min. 30%).

Pokud bychom nedostáli svým závazkům, vše se řídí závazným právním postupem. Vypořádání závazků v takovém případě zajišťuje vybraný insolvenční správce, který by provedl vyhodnocení všech závazků a pohledávek. Poté by rozhodl soud, jak bude insolvenční řízení ukončeno – zda konkursem (zpeněžení majetku, vyplacení věřitelů v co největší míře a ukončení činnosti) nebo oddlužením (zpracuje se reorganizační plán, věřitelům se splatí co největší díl jejich pohledávek a firma pokračuje v činnosti).

Můžeme vás ale ujistit, že děláme vše proto, aby k této situaci nikdy nedošlo.

Pojďme se ale spíše věnovat realistickým variantám, tedy že nemovitosti budou klesat či stoupat v rozpětí +-20%. To je v našich kalkulacích běžné a počítáme s tím. Nejpravděpodobnější jsou pohyby cen o +-10% a v takovém prostředí jsme jako ryba ve vodě.

To je jeden z důvodů, proč jsme založili akciovou společnost, kterou nastavujeme pro větší zastupitelnost a kontrolu. S narůstajícím investičním kapitálem logicky roste požadavek na bezpečnost investic, což uspořádání akciové společnosti do představenstva a dozorčí rady zaručuje.

V tuto chvíli jsou dva členové představenstva. Každý sice řeší především své investice, ale má přehled o všech a může jednat jménem společnosti. V případě nenadálé události jednoho z členů je tedy zastupitelnost zajištěna. Do budoucna bude počet členů představenstva přibývat, ale je to proces který vždy pečlivě zvažujeme, nelze to uspěchat.

Samozřejmě, že například v případě nenadálého úmrtí Pavla Bambáska by chod společnosti byl narušený a pravděpodobně by nefungovala ve stejném měřítku, nicméně vše je nastavené tak, že by dostála svým závazkům a vše rozdělané dokončila. Do budoucna máme v plánu rozšířit tým tak, aby firma mohla fungovat i zcela bez kteréhokoli člena představenstva a byli tak všichni plně zastupitelní.

Akciovou společnost jsme založili z důvodu lepší ochrany kapitálu investorů a se základním jměním 5 mil. Předchozí obchody byly činěny na s.r.o., což dokládáme potenciálním investorům výpisy z katastru a fotografiemi.

Chcete investovat s námi?

Podívejte se na naši nabídku investic nebo nám rovnou napište.